De cursus ‘Hebreeuws, Bijbelse taal, levende taal’
wordt georganiseerd door de zusters van de Sint-Trudoabdij te Brugge
en door Hof Zevenbergen te Ranst.
Op beide plaatsen zijn tot nu toe om de twee jaar nieuwe groepen gestart met de basiscursus.

Doelstelling

Steeds meer ontdekt men hoe veelbetekenend de Bijbelse taal is en hoezeer vertalingen doorheen de tijd afbreuk hebben gedaan aan de rijkdom en veelzijdigheid van de Bijbelse tekst. Je kunnen verdiepen in de oorspronkelijke tekst 
is dan ook voor velen een aantrekkelijke uitdaging.

Deze tweejarige basiscursus start bij het begin:

de letters van ‘alef’ tot ‘tav’ leren lezen en schrijven.

De cursus mikt op het verwerven van voldoende grammaticakennis 
om daarna vlot te kunnen aansluiten bij een leesgroep 
die de Bijbelverhalen leest vanuit de grondtekst. 

Vanaf de eerste lessen kan men al proeven van de rijke inhoud die in deze taal besloten ligt.

Historiek


In 1998 vond een eerste basiscursus plaats in de Sint-Trudoabdij
te Male (Sint-Kruis) bij Brugge.
Daar de belangstelling voor de studie van het Bijbels Hebreeuws groot bleek te zijn,
startte er elk jaar opnieuw een groep.
De deelnemers kwamen uit heel Vlaanderen en af en toe ook uit Nederland.

Elke groep kreeg de naam van een Hebreeuwse letter: alef, bet
Er zijn 22 letters in het alfabet en zo zijn we intussen met de Tav-groep
(tav is de laatste letter ) van start gegaan.
Naast de onvermijdelijke inspanning om de nieuwe taal eigen te worden
via woordstudies en grammatica,
gaat elke groep ook aan de slag met het verhaal van de eigen letter. 
Dit maakt deel uit van de spirituele verdieping
die vanaf het begin van de cursus beoogd wordt.


Jarenlang waren de cursisten dus te gast in de voormalige burcht te Male,

waar de abdijgemeenschap woonde.

De cursus startte telkens met een 4-daagse zomersessie

en werd vervolgd tijdens lesdagen op zaterdag.

De zomer daarna kon men deelnemen aan een vervolgcursus

en vanaf de derde zomer maakte men deel uit van de leesgroep.

Drie dagen samen het boek Ruth of het boek Jonah lezen,

je onderdompelen in Abrahamverhalen of Jozefverhalen:

het waren telkens weer onvergetelijke belevenissen.

Naast de studie stonden steevast het zingen van Hebreeuwse liederen op het programma, evenals de Israëlische dans en een deelname aan het gebed van de gemeenschap.


Sinds de verhuis van de gemeenschap in 2014 vinden de lessen plaats
in Huize Mamre - een voormalige pastorie in Assebroek,
waar zuster Godeliph en zuster Ingrid sinds 2009 wonen -
en in het Bijbelhuis bij de Sint-Andriesabdij te Zevenkerken.
Voor de zomercursus werd onderdak gevonden in de hotelschool van Spermalie
en in de Oude Abdij van Drongen.


In 2014 startte ook 'Hof Zevenbergen' te Ranst met het organiseren van dezelfde cursus
voor deelnemers uit het Antwerpse en Limburgse.
De lessen in Ranst vinden maandelijks plaats op donderdag.

Basiscursus


In september 2020 is de Tav-groep te Brugge begonnen.
In oktober zijn de lessen voor het tweede jaar gestart in Ranst .
Er zijn 8 lesdagen voorzien op zaterdag.  Data: zie agenda !
Na de tweede lesdag kan men beslissen of men de studie al dan niet verder zet.

Na het eerste jaar wordt in de zomer een driedaagse sessie gehouden. Zie agenda.

Leesgroepen

 

Na een basiscursus van twee jaar kan men overstappen naar een leesgroep.
In Brugge komen de leesgroepen tezamen 4 dagen per jaar,
in Ranst 8 keer per jaar
om rond één of andere bijbeltekst te werken.

Ieder ontvangt op voorhand de tekst.
De tekst wordt als 'huiswerk' voorbereid
en op de lesdag tezamen gelezen en besproken.

In Ranst worden dit jaar Jozefverhalen gelezen.

In Brugge leest de ene groep het boek van de profeet Sefanja,
de andere groep leest eveneens de Jozefverhalen.
Het onderwerp voor de zomercursussen: zie agenda.


Docenten


Zr. Godeliph Deruwe  (Sint-Trudoabdij)
Mevr. Hedwig Vercammen  (Pastoraal werkster)

Praktisch


De lessen starten altijd om 9.30 u. en eindigen om 16.00 u.
In het Bijbelhuis betaalt men per lesdag € 45, 00  (koffie en syllabus inbegrepen)
Het middagmaal kan genomen worden in de nabijgelegen Bistro.
Voor de overige info:  zie folder.

Info over de lessen in Ranst: zie website 'Hof Zevenbergen'

Voor verder inlichtingen en vragen:
godeliph@gmail.com

0477 82 96 14